Vystoupení 2016

Actuaciones 2016

BŘEZEN
3.3. 2016        BRNO
Hana Iridiani, Mateo Garriga a Dario Piga, tanec: Lucie Bevelaqua
 
4.3. 2016        OSTRAVA - Týden španělské kultury - Dock
Hana Iridiani, Mateo Garriga a Dario Piga, tanec: Lucie Bevelaqua
 
17.3. 2016      VSETÍN - Výchovné koncerty Gymnázium
Hana Iridiani, Mateo Garriga a Dario Piga, tanec: Lucie Bevelaqua
 
17.3. 2016      VSETÍN - Kulturní dům
Hana Iridiani, Mateo Garriga a Dario Piga, tanec: Lucie Bevelaqua
 
18.3. 2016      VSETÍN 
Hana Iridiani, Mateo Garriga a Dario Piga, tanec: Lucie Bevelaqua
 
DUBEN
7.4. 2016        OSTRAVA - Club Parník
Hana Iridiani (zpěv), Mateo Garriga (cajon) a Dario Piga (kytara), Zuzana Furova Fujacova (flétna), tanec: Lucie Bevelaqua
 
18.4. 2016      PRAHA
Compania Danza Flamenca Virginia Delgado - MUJERES - Divadlo U Hasičů
 
25.4. 2016      PRAHA
Španělsko křížem krážem - Fiesta Flamenca
 
26.4. 2016      PRAHA
Španělsko křížem krážem - Fiesta Flamenca
 
27.4. 2016      PRAHA
Španělsko křížem krážem - Fiesta Flamenca
 
28.4. 2016      PRAHA
Španělsko křížem krážem - Fiesta Flamenca
 
29.4. 2016      PRAHA
Španělsko křížem krážem - Fiesta Flamenca
 
KVĚTEN
15.5. 2016      PRAHA - Flamenco tablao en Praga 
Hana Iridiani (zpěv), Mateo Garriga (cajon) a Adán Sánchez (kytara), tanec: Jana Drdácká  a Lucie Bevelaqua
 
ČERVEN
22.6. 2016      PRAHA - Piazetta Národního divadla - TANEC Praha 
doprovod: Morenito de Triana - kytara a zpěv, Petra Dokládalová - zpěv, Jan Pospíšil
 
27.6. 2016      PRAHA - FLAMENCO DE COLORES - Divadlo PONEC 
Lucie Bevelaqua a studentky Lucie Bevelaqua v rámci studentského vystoupení taneční školy Jany Drdácké
doprovod: Morenito de Triana - kytara a zpěv, Jan Pospíšil - kytara, Petra Dokládalová - zpěv
 
ČERVENEC
13.7. 2016      PRAHA Mánes
Lucie Bevelaqua (tanec) a Dario Piga (kytara)
 
22.7. 2016      KYJOV - Jazz Festival KYJOV
Hana Iridiani (zpěv), Mateo Garriga (cajon) a Dario Piga (kytara), Zuzana Furova Fujacova (flétna), tanec: Lucie Bevelaqua